Teostame oskuslikult arvutigraafika töid logost visiitkaartide ning reklaamtrükisteni.

Logo kujundamine

Kujundame koostöös kliendiga logo, mis kannab edasi ettevõtte või asutuse visuaalset identiteeti. Avatud suhtluses leiame logo lahenduse, mis loob sellele tähenduse.

Visiitkaardid

Loome visiitkaardid standardsete PDF-failidena, mida saavad kasutada trükikojad. Soovi korral saame pakkuda trükiteenust.

Reklaamtrükised

Kujundame ja valmistame erinevaid trükiseid. Flaierid, voldikud, reklaamlehed, reklaambannerid ja -plagud, diplomid…

Valgusreklaamid

Kujundame valgusreklaame. Koostöös partneritega pakume pakume ka valgusreklaamide valmistamist.

Veebigraafika

Valmistame kujundusi kodulehtedele. Kodulehtede kujundus luuakse koostöös klientidega.

Valmistame ka erinevat tüüpi reklaambannereid kodulehtedele.

Fototöötlus

Pakume erinevaid fototöötlemise liike – retušeerimist, fotomontaaži, fotode masstöötlust (sageli on seda vaja e-poodidel).