Kodulehe püsihoolduse tingimused

 • Teenuse pakkuja
  1. Kodulehe hooldusteenuse pakkuja on Waltina OÜ (edaspidi teenusepakkuja).
 • Liitumine
  1. Kodulehe tellija esitab tellimuse.
  2. Püsihooldusteenus aktiveeritakse peale tellimuse eest tasumist
  3. Tellimuse alusel esitatakse tellijale kodulehe püsihooldusteenusega liitumise arve peale tellimuse eest tasumist.
  4. Tellimuse eest tasumist loetakse nõusolekuks püsihooldusteenuste tingimustega.
  5. Kui tellimuse eest pole tasutud 5 tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.
 • Teenuse sisu
  1. Kodulehe uuendused* paigaldatakse kodulehele 7 päeva jooksul peale nende avaldamist.
  2. Kriitilised turvaparandused paigaldatakse hiljemalt 24 tunni jooksul peale turvaparanduste avaldamist.
  3. Püsihooldusteenus sisaldab sõltuvalt tellitud perioodist 2 – 4 tundi sisu haldamise töid 1 kalendrikuu jooksul.
  4. Tööd, mis ületavad selle tööaja mahu, on püsihooldusteenuse kliendile 10% – 30% soodustusega sõltuvalt tellitud perioodi pikkusest.
  5. Ajalimiiti ületavatest töödest teavitatakse klienti ette enne tööde sooritamist.
 • Teenuse eest tasumine
  1. Teenuse eest tasutakse arve alusel või tellimisvormis esitatud tellimuse alusel ettemaksuna.
  2. Teenuse hinnad on ära toodud hinnakirjas.
  3. Kui klient jätab tasumata perioodi eest ettemaksuna, siis on peale 7-päevast tasumata perioodi Waltina OÜ-l peatada teenuse osutamine.
  4. Peale 30-päevast perioodi eest mittetasumist on teenuse aktiveerimiseks vajalik uue liitumistasu tasumine.

SQL-Ledgeri kasutajakonto tingimused

 1. Teenuse pakkuja
  1. Majandustarkvara serveri kasutajakonto pakkuja on Waltina OÜ (edaspidi teenusepakkuja).
 2. Liitumine
  1. Majandustarkvara serverikonto tellija esitab tellimuse veebis asuva tellimiskeskkonna kaudu.
  2. Tellimuse alusel esitatakse tellijale Majandustarkvara serverikonto teenusega liitumise arve peale tellimuse eest tasumist.
  3. Teenus aktiveeritakse peale tellimuse eest tasumist.
  4. Tellimuse eest tasumist loetakse nõusolekuks Majandustarkvara serveri kasutajakonto teenuste tingimustega.
  5. Kui tellimuse eest pole tasutud viie tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.
 3. Teenuse sisu
  1. Kliendi ettevõttele luuakse Waltina OÜ majandustarkvara serveris SQL-Ledger andmebaasi konto, tarkvara liidese konto, esmane kontoplaan, 1 põhikasutaja konto ning arve, kreeditarve ja müügipakkumise LATEX kujundused 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse eest tasumisest.
  2. Andmebaas ja tarkvara on kliendile kasutatav veebipõhise liidese kaudu.
  3. Kasutatav majandustarkvara on kasutatav GNU GPL 2.0 litsentsiga ja on nii nagu on (AS IS). Tarkvara kasutamisest või väärkasutamisest tulenevate kahjude eest Waltina OÜ ei vastuta.
 4. Teenuse eest tasumine
  1. Teenuse eest tasutakse arve alusel või tellimisvormis esitaud tellimuse alusel ettemaksuna.
  2. Teenuse hinnad on ära toodud Hinnakirjas.
  3. Kui klient jätab tasumata perioodi eest ettemaksuna, siis on peale 7-päevast tasumata perioodi Waltina OÜ-l peatada teenuse osutamine. Kliendile saadetakse kliendi andmebaasi SQL fail ja kujunduse lisafailid.
 5. Teenuse lõpetamine
  1. Teenuse lõpetamisest teatakse ette vähemalt 2 nädala jooksul enne teenuse lõpetamist
  2. Lõpetamise teade esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vabas vormis. (E-kiri, kiri)
  3. Teenuse lõpetamisel saab klient ettevõtte raamatupidamise andmed SQL failina ning sellele antakse kaasa kliendi LATEX kujundusfailid.